Privacyverklaring & proclaimer

Je bent hier:

Algemene privacyverklaring

De gemeente Vlissingen verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken onder meer persoonsgegevens. De persoon wordt hiermee identificeerbaar.
Wij gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en privacy. De algemene regels over de opslag en het gebruik van uw gegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben deze vertaald in een ‘Privacyverklaring gemeente Vlissingen’, die als download aan deze pagina is toegevoegd.

Privacyverklaring afvalinzameling met een afvalsleutel

Bij de afvalinzameling via inzamelcontainers met een afvalsleutel, verwerkt de gemeente persoonsgegevens. In de bijgevoegde privacyverklaring leest u hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan, welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden en aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt.

Privacyverklaring camerahandhaving Boulevards

Op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert maken wij per 1 april 2024 gebruik van camera’s met kentekenherkenning. Dit systeem gebruikt digitale camera’s die kentekenplaten van voertuigen herkennen. Op de boulevards worden voertuigen zonder ontheffing geregistreerd. De bijgevoegde privacyverklaring geeft meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het handhaven met kentekencamera’s (‘camerahandhaving’).

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop de gemeente Vlissingen omgaat met de bescherming van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op. Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.